Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Ubiatar Airdrop 160 token UAC

Đăng ký làm nhiệm vụ nhân 160 token Ubiatar UAC - 320$ nếu hoàn thành hết nhiệm vụ.

Ubiatar là dự án duy nhất cung cấp một giải pháp khả thi và thực sự cho giấc mơ cổ đại của nhân loại: có sức mạnh của sự phổ biến ở khắp mọi nơi , hoặc chuyển ngay tới bất cứ nơi nào.
Ubiatar Airdrop 160 token UAC

Hướng dẫn nhận token UAC

1. Để nhận được 10 UAC ban đầu tải về ứng dụng Eidoo trên thiết bị di động của bạn và đăng ký. Ví tiền Eidoo của bạn cần phải hoạt động và có ít nhất 0,01 ETH trước ngày 9 tháng 5 lúc 9 giờ sáng CET.

2. Đối với 20 UAC hoàn thành bước 1 và sau đó đăng ký trên icoengine.net, sau đó xác nhận đăng ký. Hoàn thành xác minh Tier 1.

3. Đối với 130 UAC theo bước 1 & 2 và sau đó hoàn thành Tier 2 của KYC (biết khách hàng của bạn) trong tab Nhận dạng trên icoengine.net

4. Để nhận được Uac 10, 20 hoặc 130, bạn cũng cần phải tải về các ứng dụng UbiatarPlay và đặt mình như có sẵn trên ứng dụng. Hơn nữa bạn cần phải tham gia của chúng tôi Telegram Channel Ubiatarplay Official, sau đó viết một tin nhắn với văn bản này «Tôi trên ubiatar như (tên người dùng). Thay vì (tên người dùng), bạn phải viết tên người dùng mà bạn đã sử dụng trong đăng ký Ubiatar App.

Bạn sẽ nhận được thẻ miễn phí 15 ngày sau ngày kết thúc ICO trên ví tiền Eidoo.

Để biết thêm thông tin về Airdrop: http://ubiatarplay.io/eidoo-ubiatar-airdrop/
—-------
+ Xem thêm: List các dự án tặng coin miễn phí
Chú ý: Đầu tư ICO có thể mang lại siêu lợi nhuận nhưng luôn kèm rủi ro, mọi người cân nhắc trước khi tham gia.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: