Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Nhận miễn phí 864 token SPIKE

Đăng ký Nhận miễn 864 token SPIKE - $8.64

Spiking là ứng dụng thương mại công nghệ tài chính đầu tiên nhằm giúp các nhà đầu tư trung bình theo dõi các nhà đầu tư lớn khi họ mua và bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Spiking là airdropping 864 SPIKE tokens cho người sử dụng Telegram. Chat với bot Telegram và gửi thông tin của bạn để nhận được 864 mã SPIKE. Cũng nhận được thêm 88 thẻ SPIKE cho mỗi lần giới thiệu.
Nhận miễn 864 token SPIKE

Hướng dẫn nhận token Spiking 

Chat với bot Telegram: http://telegram.me/SpikingAirdropBot/
Tham gia Nhóm Telegram của họ để nhận được 188 thẻ SPIKE: https://t.me/SpikingOfficial
Gửi chi tiết liên lạc của bạn tới bot để nhận được 288 thẻ SPIKE.
Tải xuống ứng dụng Spiking để nhận 388 thẻ SPIKE.
Đảm bảo sử dụng cùng địa chỉ email cho việc phóng tác và đăng ký ứng dụng.
Cũng nhận được 88 thẻ SPIKE cho mỗi lần giới thiệu.

Official Channels:

1. Telegram https://t.me/SpikingOfficial
2. Facebook https://www.facebook.com/stockspiking/
3. Twitter https://twitter.com/StockSpiking
4. LinkedIn https://www.linkedin.com/company/10619159/
5. Website https://spiking.io/
—-------
+ Xem thêm: List các dự án tặng coin miễn phí
Chú ý: Đầu tư ICO có thể mang lại siêu lợi nhuận nhưng luôn kèm rủi ro, mọi người cân nhắc trước khi tham gia.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: