Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Nhận 50 tokens THEKEY - TKY trên telegram

THEKEY Airdrop 50 token. Đã nằm trên coinmarketcap

THEKEY đang phát triển một công cụ xác minh nhận dạng (IDV) với nhận dạng đa chiều năng động dựa trên blockchain (BDMI) bằng cách sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân (PII) chỉ được phép bởi các cơ quan chính phủ.
THEKEY đang hủy bỏ 50 thẻ TKY cho người sử dụng Telegram. Tham gia Nhóm Telegram của họ và gửi thông tin của bạn tới bưu điện Telegram để nhận các thẻ. Cũng nhận được 50 thẻ TKY cho mỗi lần giới thiệu. TKY đã có thể giao dịch trên Kucoin và được liệt kê trên Coinmarketcap.
Yêu cầu:Cần có telegram, Tham gia nhóm telegram.

Nhận 50 tokens THEKEY - TKY trên telegram


Hướng dẫn nhận Nhận 50 tokens THEKEY

Chat với bot Telegram : http://t.me/thekeyairdropbot?start=pf76c7ND
Tham gia Nhóm Telegram : https://t.me/THEKEYOFFICIAL
Gửi địa chỉ NEO của bạn https://neotracker.io/
Bạn sẽ nhận được 50 thẻ TKY.
Bạn sẽ nhận được 50 thẻ TKY cho mỗi người bạn giới thiệu.
—-------
+ Xem thêm: List các dự án tặng coin miễn phí
Chú ý: Đầu tư ICO có thể mang lại siêu lợi nhuận nhưng luôn kèm rủi ro, mọi người cân nhắc trước khi tham gia.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: