Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

Nhận 450 token ABLE khi miễn phí

ABLE sẽ tạo ra một nền tảng cho phép các hoạt động ngân hàng dựa trên cryptocurrency tập trung quanh tài khoản ABLE, bắt nguồn từ hoạt động ngân hàng được thực hiện chủ yếu thông qua tài khoản ngân hàng.
ABLE đang giải phóng 450 dấu ABLE cho các thành viên cộng đồng. Tạo một tài khoản tại ABLE để có được 100 ABLE, hoàn thành một số tác vụ truyền thông xã hội dễ dàng để có được 350 token ABLE. Nhận 200 dấu ABLE cho mỗi lần giới thiệu.
Nhận 450 token ABLE khi miễn phí

Hướng dẫn nhận token ABLE 

Đăng ký: www.able-project.io
Bạn sẽ nhận được 100 token ABLE.
Đăng nhập và nhấp vào "Bounty".
Tham gia nhóm Telegram của họ để nhận 200 ABLE.
Theo họ trên Twitter và như trang Facebook của họ để có được 150 ABLE.
Nhận 200 dấu ABLE cho mỗi người bạn giới thiệu.
Vào "Bounty Address" và gửi địa chỉ ETH của bạn để nhận thẻ sau ICO.
  1. Yêu cầu: Tham gia nhóm Telegram
  2. Theo dõi Twitter
  3. Theo dõi và Chia sẻ Facebook
  4. Email (bắt buộc)
1. Sau khi ICO kết thúc, nó sẽ trải qua quá trình tự chứng nhận và phân phối mã thông báo
2. Địa chỉ ETH này là nơi bạn sẽ nhận được thẻ ABLE kiếm được từ các đợt phóng tống, tiền thưởng và giới thiệu.
3. Địa chỉ bạn điền trong khi tham gia vào chương trình khuyến mãi / bounty sẽ được hợp nhất vào địa chỉ ETH dưới đây
4. Vui lòng nhập địa chỉ ETH Wallet cá nhân của bạn (ví tiền trao đổi không thể)
—-------
+ Xem thêm: List các dự án tặng coin miễn phí
Chú ý: Đầu tư ICO có thể mang lại siêu lợi nhuận nhưng luôn kèm rủi ro, mọi người cân nhắc trước khi tham gia.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: