Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Nhận 18 token DREAMPLAY miễn phí

DreamPlay sẽ phát tán 300.000 DPT miễn phí cho những người ủng hộ của mình để tham gia kênh điện tín DreamPlay và mời bạn bè tham gia.

1. Nhập địa chỉ ETH Wallet của bạn dưới đây
2. Tham gia vào kênh Telegram DreamPlay
3. Kích hoạt mã cá nhân duy nhất của bạn trong kênh điện tín để nhận 18 DPT!
4. Đăng ký trên trang web của chúng tôi (www.dreamplay.io), điền vào mã cá nhân của bạn hoặc để ràng buộc nó vào một tài khoản hiện có để yêu cầu bồi thường DPT của bạn!
5. Gửi liên kết lời mời độc nhất đến bạn bè của bạn, bạn sẽ nhận được 3 DPT cho mỗi người được mời.
1 Truy cập link: https://dreamplay.io/candy
2. Gửi mã sau đây vào .Join Telegram Group để nhận 18 DPT
3. Chia sẻ liên kết của bạn để mời bạn bè nhân thêm 18 DPT

Thông tin token DreamPlay 

• Tổng token: 200.000.000 DPT
Bán hàng cá nhân cứng: 18000 ETH
1 ETH = 1200 DPT (MIN 0,1 ETH, MAX 6 ETH)

—-------
+ Xem thêm: List các dự án tặng coin miễn phí
Chú ý: Đầu tư ICO có thể mang lại siêu lợi nhuận nhưng luôn kèm rủi ro, mọi người cân nhắc trước khi tham gia.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: