Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

Nhận 111 token STRYKZ miễn phí

Hoàn thành các bước sau để đủ điều kiện cho việc phóng hàng. Tất cả các bước phải được hoàn thành để nhận 111 STRYKZ. Nhận thêm 22 STRYKZ cho mỗi người bạn được mời.
Các bước: Đăng ký: https://www.strykz.io/bounties
Tham gia: Telegram Chat
Điền vào mẫu form
Phần thưởng nhận token 111 STRYKZ
Mỗi lần giới thiệu bạn bè nhận thêm 22 STRYKZ
Áp dụng cho Bounty
Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email vào cuối chiến dịch để xác nhận việc phân phối thẻ STRYKZ cho bạn.

Nhận 111 token STRYKZ miễn phí

Token Name STRYKZ

Type ERC20
Token Issued TBA
Token Price 0.0001 ETH
Hard Cap TBA
Bonus Pre-sale bonus TBA
Accepted Currencies ETH, more TBD
—-------
+ Xem thêm: List các dự án tặng coin miễn phí
Chú ý: Đầu tư ICO có thể mang lại siêu lợi nhuận nhưng luôn kèm rủi ro, mọi người cân nhắc trước khi tham gia.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: