Thứ Bảy, 24 tháng 2, 2018

Nhận miễn phí token Obirum

Đăng ký vào Obirum ICO sẽ mở vào ngày 24 tháng 2 năm 2018 (07:00:00 AM, UTC) tại https://ico.obirum.com/

Nhận miễn phí token Obirum

• Đăng ký tiền thưởng cho 100.000 người đầu tiên đăng ký tài khoản và tham gia Telegram, như Facebook và theo dõi Twitter của Obirum:

  • - 10 người dùng đầu tiên sẽ nhận được 20.000 OBR (1000 USD mỗi người dùng
  • - 90 người dùng tiếp theo sẽ nhận được 10.000 OBR (500 USD) mỗi người dùng
  • - 400 người dùng tiếp theo sẽ nhận được 4000 OBR (200 USD) mỗi người dùng
  • - 500 người dùng tiếp theo sẽ nhận được 2,000 OBR (100 USD) mỗi người dùng
  • - 1000 người dùng tiếp theo sẽ nhận được 1000 OBR (50 USD) mỗi người dùng
  • - 3000 người dùng tiếp theo sẽ nhận được 500 OBR (25 USD) mỗi người dùng
  • - 5000 người dùng tiếp theo sẽ nhận được 200 OBR (10 USD) mỗi người dùng
  • - 10.000 người dùng tiếp theo sẽ nhận được 100 OBR (5 USD) mỗi người dùng
  • - 80.000 người dùng tiếp theo sẽ nhận được 50 OBR (2,5 USD) mỗi người dùng
Nhận miễn phí token Obirum

ANN Thread: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2956329
Airdrop & Bounty: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3003225
—-------
+ Xem thêm: List các dự án tặng coin miễn phí
Chú ý: Đầu tư ICO có thể mang lại siêu lợi nhuận nhưng luôn kèm rủi ro, mọi người cân nhắc trước khi tham gia.
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: