Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

Dự án đầu tư HydroCoin HDC - Lãi lên đến 30-39%/ tháng

SƠ LƯỢC VỀ Dự án đầu tư HydroCoin HDC

Hydrocoin (HDC) thuật toán X11. tổng số lượng là 30triệu  HDC. ICO 7 triệu HDC giá 0,3 usd. khai thác và nhượng quyền máy đào coin bằng năng lượng mặt trời k gây ô nhiễm môi trường. k tốn kém điện năng. chi phí khai thác rẻ. hệ sinh thái là tạo ra hệ thống khai thác coin và nhượng quyền thương hiệu. có đội ngũ trade coin nhiều năm kinh nghiệm để tạo sự tăng giá ổn định. và độ khan hiếm của đồng coin. hệ thống vận hành kết hợp những cái tinh túy và khắc phục những điểm yếu của ICO đã thành công trước.
Dự án HydroCoin HDC được quan tâm từ rất nhiều quốc gia

Dự án đầu tư HydroCoin HDC - Lãi lên đến 30-39%/ tháng

1. Tìm hiểu dự án đầu tư HydroCoin HDC

- Ứng dụng năng lượng xanh
- Có chế đệ lending
- Tổng số coin: 30 triệu
- Trang web: https://hydrocoin.io/

Link đăng ký hỗ trợ và refback : https://goo.gl/sgEvMa

2. ROAD MAP

- Tháng 10 năm 2017 Start & ra mắt ICO
- Tháng 11 năm 2017 Phát triển nền tảng trao đổi trực tuyến
- Tháng 12 năm 2017 Margin Trading / Học phí và FIAT Giao dịch trực tuyến
- Tháng 1 2018 Dịch vụ ICO Bảo lãnh phát hành trực tuyến
- Tháng 2 năm 2018 phân cấp Exchange Online

3. Lending - Lãi HydroCoin HDC lên đến 30-39%/ tháng


Dự án đầu tư HydroCoin HDC - Lãi lên đến 30-39%/ tháng

- Lãi trả từng ngày
- Lãi lên đến 30-39% / tháng
- Gói 100$: Lợi nhuận 1% mỗi ngày, hoàn trả gốc sau 100 ngày, Tối đa nhị phân hoa hồng 500 $ / tuần
- Gói 500$: Lợi nhuận 1% mỗi ngày, hoàn trả gốc sau 100 ngày, Tối đa nhị phân hoa hồng 2500 $ / tuần
- Gói 1000$: Lợi nhuận 1% mỗi ngày, hoàn trả gốc sau 100 ngày, Tối đa nhị phân hoa hồng 5000 $ / tuần
- Gói 2500$: Lợi nhuận 1,1% mỗi ngày, hoàn trả gốc sau 91 ngày, Tối đa nhị phân hoa hồng 12500 $ / tuần
- Gói 5000$: Lợi nhuận 1,2% mỗi ngày, hoàn trả gốc sau 83 ngày, Tối đa nhị phân hoa hồng 25000 $ / tuần
- Gói 10000$: Lợi nhuận 1,3% mỗi ngày, hoàn trả gốc sau 77 ngày, Tối đa nhị phân hoa hồng 50000 $ / tuần

4. Pre-ICO và ICO - Dự án đầu tư HydroCoin HDC

Dự án đầu tư HydroCoin HDC - Lãi lên đến 30-39%/ tháng

- Pre-ICO: bán 7 triệu coin
+ Vòng 1: 1 - 500.000: giá 0.3$
+ Vòng 2: 500.001 - 2.000.000: giá 0.35$
+ Vòng 3: 2.000.001 - 3.500.000: giá 0.4$
+ Vòng 4: 3.500.001 - 5.000.000: giá 0.45$
+ Vòng 5: 5.000.001 - 7.000.000: giá 0.525$

5 Hướng dẫn đăng ký Dự án đầu tư HydroCoin HDC

Dự án đầu tư HydroCoin HDC

Hoa hồng giới thiệu:
Dự án đầu tư HydroCoin HDC - Lãi lên đến 30-39%/ tháng

Link đăng ký : https://goo.gl/sgEvMa
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: